இந்த தளத்தில் விளம்பரம் செய்ய விளம்பரங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. விளம்பரம் குறித்து விபரம் தெரிந்து கொள்ள giblogs@gmail.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும்.

சிடி-டிவிடி மீட்பு மென்பொருள்

சிடி-டிவிடி கீறல் விழுந்தால் இந்த மென்பொருள் மூலமாக மீட்க முடியும்

CDRoller is a powerful, easy-to-use and low-cost toolset for CD/DVD data recovery. CDRoller supports industry-standard ISO 9660 file system, including Microsoft's extensions for long file names support, so-called Joliet extensions. CDRoller also supports the discs formatted in UDF file system, including versions 1.02, 1.50, 2.0, 2.01 and also so-called UDF Bridge format. Support of wide set of CD, CD-R, CD-RW and DVD formats such as: CD-DA, CD-ROM, CD-WO, CD-ROM XA and Mixed-Mode CD, Stamped multisession CD, CD-MRW ("Mt. Rainier" CD-RW), DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM.

Features:
· Effectively retrieves the data off the discs created by "drag and drop" CD/DVD writing software, such as well-known Roxio (Adaptec) and Ahead Nero software packages, CeQuadrat's PacketCD, Instant Write, B's CLiP and others.
· Recovers CD and DVD data created by standalone devices that record directly onto disks, including: Sony digital cameras, DVD camcorders, personal DVD recorders, etc.
· "On-the-fly" unpacks the files initially compressed by Roxio (Adaptec) DirectCD.
· Retrieves back up files from the discs recorded in several stages (multisession discs).
· Includes a built-in UDF Reader. There is no need to install a third-party software, for example Roxio (Adaptec) UDF Reader driver.
· Finds and retrieves the lost files on UDF discs, including: accidently deleted files, files on quick-formatted disc, files on incorrectly closed disc, etc.
· Rescues the data from scratched, damaged or defective discs.
· Provides direct access to the hardware, bypassing the Windows File System. Looks for the lost tracks (sessions) every time when you insert a new disc into the drive
· Digitally extracts audio tracks into a wide set of wave formats.
· Tests CD readability.
· Extracts ISO Image file.
· Catalogs files and folders into CD library.
· All features are integrated into a common and easy-to-use intuitive shell. User Interface is similar to well-known Windows 95 File Manager (Windows Explorer), with file property pages, pop-up (context) menus and drag-and-drop support.

Support of wide set of CD, CD-R, CD-RW and DVD formats such as:
* CD/DVD format CD-DA,
* CD/DVD format CD-ROM,
* CD/DVD format CD-WO,
* CD/DVD format CD-ROM XA and Mixed-Mode CD,
* CD/DVD format Stamped multisession CD,
* CD/DVD format CD-MRW ("Mt. Rainier" CD-RW),
* CD/DVD format DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM.

Download: 7.1 MB
தரவிறக்கம்
or

தரவிறக்கம்1

2 ஊக்கப்படுத்தியவர்கள்:

Post a Comment

வாருங்கள் உங்கள் மேலான கருத்துகள் என்னை இன்னும் மெருகூட்டச் செய்யும்

நான்கு லட்சம் ஹிட்ஸுகளையும்,800க்கும் மேற்பட்ட பாலோயர்களையும் கொடுத்து தொடர்ந்து ஆதரவு தந்து பெருமைபடுத்தும் என் அன்பான சக பதிவர்களுக்கும், வாசக நண்பர்களுக்கும்
நன்றி..நன்றி..நன்றி

எழுதியதில் அனைவருக்கும் பிடித்த பத்து பதிவுகள்

Free Offer

Google Translator

Recent Post

தமிழ் பதிவர்களின் பேட்டி

Extension Factory Builder

என்னைப் பற்றி

My photo

System Administrator  Part time Blogger

இதுவரை பதிவு செய்தவை