பண்பலை வானொலி நிகழ்ச்சிகள்

» Read More...

Privacy Policy

Privacy Policy for gouthaminfotech.blogspot.com

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at giblogs@gmail.com.

At gouthaminfotech.blogspot.com, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by gouthaminfotech.blogspot.com and how it is used.

Log Files
Like many other Web sites, gouthaminfotech.blogspot.com makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
gouthaminfotech.blogspot.com does not use cookies.

DoubleClick DART Cookie
.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on gouthaminfotech.blogspot.com.
.:: Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to gouthaminfotech.blogspot.com and other sites on the Internet.
.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL - http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ....
Google Adsense
Commission Junction
Widget Bucks
Adbrite
Clickbank
Azoogle
Chitika
Linkshare
Amazon
Kontera


These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on gouthaminfotech.blogspot.com send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

gouthaminfotech.blogspot.com has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. gouthaminfotech.blogspot.com's privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers' respective websites.

» Read More...

ஆட்டோகேட் 2009

நண்பர்கள் அனைவருக்கும் உள்ளங்கனிந்த

புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்


பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் நிகழட்டும் இந்த 2009ல்
உங்களுக்காக ஆட்டோகேட் 2009






http://rapidshare.com/files/123960804/manual.desk.2009.part01.rar

http://rapidshare.com/files/123962484/manual.desk.2009.part02.rar
 

http://rapidshare.com/files/123964167/manual.desk.2009.part03.rar
 

http://rapidshare.com/files/123966266/manual.desk.2009.part04.rar
 

http://rapidshare.com/files/123968264/manual.desk.2009.part05.rar
 

http://rapidshare.com/files/123970045/manual.desk.2009.part06.rar
 

http://rapidshare.com/files/123972145/manual.desk.2009.part07.rar
 

http://rapidshare.com/files/123974234/manual.desk.2009.part08.rar
 

http://rapidshare.com/files/123976856/manual.desk.2009.part09.rar
 

http://rapidshare.com/files/123978971/manual.desk.2009.part10.rar
 

http://rapidshare.com/files/123980619/manual.desk.2009.part11.rar

» Read More...

எழுதியதில் அனைவருக்கும் பிடித்த பத்து பதிவுகள்

Google Translator

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற:


உங்கள் கேள்விகளை என்னிடம் கேட்க

தமிழ் பதிவர்களின் பேட்டி

Extension Factory Builder

என்னைப் பற்றி

My photo
Chennai, Tamilnadu, India

இதுவரை பதிவு செய்தவை