ஒடி விளையாடு பாப்பா

எனக்கு எழுத வரமாட்டேங்குதே கடவுளே எப்படி எழுதவது இதுக்கு கிரியேட்டிவி மூளை வேண்டுமோ எனக்கு இல்லை அதனால் நான் விளையாடப்போறேன்

அனைவருக்கும் பிடித்த விளையாட்டு இறக்கி விளையாடுங்கள்


Age of Mythology transports players to a time when heroes did battle with
monsters of legend and the gods intervened in the affairs of mortal men. In Age of Mythology, players wage war using human armies and diplomacy, progress through development ages, enhance military and economic performance with improvements, and manage economics through resource gathering and trade. Mythology enters the mix when players call upon the gods to act on their behalf or reinforce their armies with more than 20 mythological creatures. Ensemble Studios' new 3D engine adds a deep richness of graphical detail and creates a unique new title based on the ancient cultural history of the Greek, Norse, and Egyptian cultures, which are divided into nine detailed civilizations.

Minimum System Requirements
System: PII 450 or equivalent
RAM: 128 MB
Video Memory: 16 MB
Hard Drive Space: 1500 MB


Part1

Part2

Password

Dawny@forumw.org

0 ஊக்கப்படுத்தியவர்கள்:

Post a Comment

வாருங்கள் உங்கள் மேலான கருத்துகள் என்னை இன்னும் மெருகூட்டச் செய்யும்

எழுதியதில் அனைவருக்கும் பிடித்த பத்து பதிவுகள்

Google Translator

Recent Post

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற:


உங்கள் கேள்விகளை என்னிடம் கேட்க

தமிழ் பதிவர்களின் பேட்டி

Extension Factory Builder

என்னைப் பற்றி

My photo

System Administrator  Part time Blogger

இதுவரை பதிவு செய்தவை