இந்த தளத்தில் விளம்பரம் செய்ய விளம்பரங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. விளம்பரம் குறித்து விபரம் தெரிந்து கொள்ள giblogs@gmail.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும்.

amvo வைரஸ் அழிப்பது எப்படி?

Windows sucks! Big time! I feel sorry to say that despite learning computers and related technologies, 90% of the computer science engineering students in India or esp. this part of the nation, are still scared of trying their hands on some good open source operating systems like Linux, Open Solaris, BSD, etc.
Anyhow, that’s entirely one’s own choice!
But I’ve got a news for all my friends and dear ones who are happy to stick around with Bill gates! I’m sure most of the college guys use their pen drives/ USB hard drives, etc. to transfer movies, videos, etc. across different PCs running on MS Windows. A common problem they face is of viruses which travels fast and easy. One of them is the amvo or apvo virus which has symptoms of creating an “autorun.exe” for drives and disabling “view hidden files and folders option”. It also slows down the copying rate to and from USB drives.
I’ve seen people formatting their OS, using the restoration disk, downloading antivirus softwares and then their cracks over websites!
But now, there is no such silly TO-DOs!
I’m here with a one-click removal tool of all such viruses. I’m giving you all a script in VB which you just need to download and double click! Sit back and see your drives get cleaned! I hope it works for all you MS Windows users out there. Click here to download the tool.

0 ஊக்கப்படுத்தியவர்கள்:

Post a Comment

வாருங்கள் உங்கள் மேலான கருத்துகள் என்னை இன்னும் மெருகூட்டச் செய்யும்

நான்கு லட்சம் ஹிட்ஸுகளையும்,800க்கும் மேற்பட்ட பாலோயர்களையும் கொடுத்து தொடர்ந்து ஆதரவு தந்து பெருமைபடுத்தும் என் அன்பான சக பதிவர்களுக்கும், வாசக நண்பர்களுக்கும்
நன்றி..நன்றி..நன்றி

எழுதியதில் அனைவருக்கும் பிடித்த பத்து பதிவுகள்

Free Offer

Google Translator

Recent Post

தமிழ் பதிவர்களின் பேட்டி

Extension Factory Builder

என்னைப் பற்றி

My photo

System Administrator  Part time Blogger

இதுவரை பதிவு செய்தவை